Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

ZAKOŃCZONE PROJEKTY / PROJEKT "ZROZUMIEĆ ŚWIAT"

W roku szkonym 2010/2011 Szkoła Podstawowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grzymiszewie przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego  ”Zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego – dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych”. Projekt ten organizowany jest przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu w partnerstwie z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Projekt "Zrozumieć Świat" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informacje o projekcie

Projekt "Zrozumieć Świat"  (finansowany z budżetu państwa i ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej) dotyczy 62 szkół podstawowych z terenu województw: opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego - ze wsi i miast poniżej 25.000 mieszkańców. W dalszej kolejności udział w projekcie biorą szkoły z terenu dużych miast. Szkoły wybrane zostały spośród tych, których uczniowie uzyskali wyniki w niskich staninach , tj.1,2 i 3 na sprawdzianie kompetencji w klasie 6 w 2009r.

CELEM OGÓLNYM PROJEKTU jest rozwinięcie u uczniów klas 4-6 kompetencji kluczowych w zakresach: matematyczno-przyrodniczym i informatycznym poprzez nauczenie ich stosowania nowoczesnych metod badania otoczenia oraz profesjonalną analizę zjawisk przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego. Uczniowie obecnych klas  V i VI mają dodatkowe, bardzo ciekawe zajęcia (4 godziny tygodniowo) z zastosowaniem nowoczesnego oprzyrządowania i oprogramowania komputerowego, w czasie których nie są wystawiane oceny. Dzieci  wyjeżdżają do innych miejscowości, gdyż biorą udział w konkursach połączonych z możliwością zdobycia atrakcyjnych nagród!

Więcej informacji na stronie http://www.cdn.edu.pl/

WWW.ZSPGRZYMISZEW.PL © 2009  CMS           Odwiedzin: 718190

projektowanie stron www