Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

PROJEKTY / CYFROWA SZKOŁA WIELKOPOLSKA@2020

 

 

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020. 
Nowe metody nauczania i uczenia się. Nowoczesne technologie.

 

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła, przystapiła do projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”, w ramach którego realizowane będą dwa podprojekty: „Uczniowskie Laboratoria Informatyczne ” i "Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski". Zajęcia prowadzone będą   od listopada 2021 r. do maja 2022 r.
 Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów w zakresie wykorzystania narzędzi TIK.
W ramach projektu nasza szkoła otrzymała specjalistyczny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne: laptopy, tablety, zestawy klocków Lego, apart cyfrowy. 
Wszystkie te pomoce w bardzo duży sposób wzbogacą naszą bazę dydaktyczną. 

  www.csw2020.com.pl/

 

 

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” to projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie do 2023 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 700 szkołach (SP, SPP) województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5.040 nauczycieli/nauczycielek i 13.280 uczniów/uczennic w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt skierowany jest do wszystkich typów szkół i obejmie swoim działaniem 600 placówek z terenu Wielkopolski. W ramach Projektu, realizowanego w ciągu pięciu lat, przewidziano sześć różnych podprojektów edukacyjnych, w tym trzy skierowane do szkół podstawowych: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski (CDEW), Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty (CMDW), Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI) oraz dla szkół ponadpodstawowych: Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI), Akademia Kształcenia Wyprzedzającego (AKW), Klasy Akademickie (KLA), Ligi Przedmiotowe (LP).

WWW.ZSPGRZYMISZEW.PL © 2009  CMS           Odwiedzin: 2454261

projektowanie stron www