Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

PROJEKTY / "NEWTONEM BYĆ"


W roku szkolnym 2020/2021 przystąpiliśmy do   projektu „Newtonem być”. W bieżącym roku programem zostali objęci uczniowie klas ósmych. Pod czujnym okiem nauczycieli wyrównywali wiadomości i umiejętności z matematyki, fizyki i chemii.

 

Projekt, w którym Partnerem wiodącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego, z siedzibą przy ul. Żmigrodzkiej 41/49, 60-171 Poznań, jest realizowany w ramach 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez kompleksowe wsparcie:

zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych,

doradztwo zawodowe dla uczniów,

indywidualne wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami,

doskonalenie umiejętności zawodowych  nauczycieli,

doposażenie pracowni w sprzęt IT niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów,

organizacja spotkań z przedstawicielami instytucji publicznych i niepublicznych z otoczenia szkół.

 

Projekt realizowany jest od 1maja 2021r do 31 grudnia 2022r.

WWW.ZSPGRZYMISZEW.PL © 2009  CMS           Odwiedzin: 1402078

projektowanie stron www