Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

PROJEKTY / "UMIEM PŁYWAĆ"

Uczniowie klas I- III od 19 września do 20 listopada br. uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać”. Podstawowym celem projektu było doprowadzenie do opanowania przez uczniów elementarnych sposobów pływania oraz zdobycie umiejętności pływania stylem grzbietowym,  a także uświadomienie dzieciom,  korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą umiejętność nauki pływania. Zajęcia odbywały się  raz w tygodniu. Podczas 20-godzinnych zajęć na krytej pływalni OSiR w Turku, pod kierunkiem instruktorów, wychowawców i ratowników, uczniowie poznawali tajniki nauki pływania.

Udział w tym projekcie dał im nie tylko możliwość nauki pływania, ale również aktywnego spędzania wolnego czasu i dobrej zabawy. Ćwiczenia w formie zabawowej dostarczały mnóstwo radości i satysfakcji. Zajęcia na basenie rozbudziły potrzebę uczestnictwa dzieci w tej formie aktywności ruchowej. Dzieci nauczyły się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu. Wspólne wyjazdy integrowały uczniów. Zajęcia dały uczniom nie tylko możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale dały również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej. Zachęciły dzieci do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki i aktywnego stylu życia.

Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach na basenie, z niecierpliwością czekały na każdy kolejny wyjazd i ze smutkiem żegnały się po zakończeniu zajęć.

WWW.ZSPGRZYMISZEW.PL © 2009  CMS           Odwiedzin: 1482802

projektowanie stron www