Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

DLA RODZICÓW / BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

 

Obecnie Internet jest dla większości uczniów miejscem, gdzie spędzają wiele czasu. Z uwagi na to, bardzo ważne jest przygotowanie dzieci i młodzieży w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z sieci, weryfikowania rzetelności informacji, świadomości zagrożeń i umiejętności ich unikania.

Zapraszamy do częstego korzystania ze stronki  www.cyfrowobezpieczni.pl , na której znajduje się wiele informacji i porad w tym zakresie, zarówno dla rodziców jak i uczniów.

 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY!

 

W Internecie istnieją różne zespoły i linie pomocowe w sprawach dotyczących bezpieczeństwa dzieci, również w zakresie bezpieczeństwa w Internecie; dostarczają wiedzy, wskazówek rozwiązania problemu oraz wsparcia psychologicznego.

 

UCZNIU!

Jeżeli jesteś/byłeś ofiarą lub świadkiem cyberprzemocy lub niepokoi Cię jakieś zdarzenie związane z bezpieczeństwem cyfrowym, a trudno Ci porozmawiać z osobą dorosłą z Twojego otoczenia skorzystaj z telefonów zaufania:

800 12 12 12  - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 
Telefon jest bezpłatny i czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00 (połączenie bezpłatne). Jeśli zadzwonisz tam w godzinach nocnych i zostawisz informację o sobie i swój numer - konsultanci do Ciebie oddzwonią.

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży   - www.116111.pl
Bezpłatna i anonimowy telefon dla dzieci i młodzieży prowadzony od 2008 roku przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

 

RODZICU!

Rozmawiaj z dzieckiem o wszelkich niepokojących symptomach czy zaobserwowanych zjawiskach, a także staraj się odpowiednio zareagować. Pomocą może służyć także szkoła. Pamiętaj o rozmowie z wychowawcą i psychologiem szkolnym. 


800 100 100
 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci  - 
www.800100100.pl 
To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

 

 ***

Rad i pomocy możemy szukać także w istniejących zespołach reagujących na zdarzenia w Internecie, takich jak Dyżurnet.pl - to zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania  nielegalnych treści w Internecie.

Dyżurnet.pl przyjmuje anonimowe zgłoszenia za pomocą: 

 Jeśli zachodzi podejrzenie, iż doszło do przestępstwa, powinniśmy zgłosić to policji!

 

WWW.ZSPGRZYMISZEW.PL © 2009  CMS           Odwiedzin: 1962866

projektowanie stron www