Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

O SZKOLE

 

 Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Romualda Traugutta  w Grzymiszewie tworzą Szkoła Podstawowa  i Przedszkole w Grzymiszewie 

oraz Przedszkole w Smaszewie.

 

Zapraszając do naszej szkoły – zapewniamy przyjazną i miłą atmosferę, poczucie bezpieczeństwa oraz kształcenie i wychowanie zgodne z potrzebami czasu i standardami jakości sześcioletniej szkoły podstawowej i przedszkola.

Jesteśmy placówką z nowoczesnym zapleczem, bezpieczną, przyjazną uczniom z bogatymi tradycjami. Tradycje szkoły podtrzymywane są dzięki uroczystościom szkolnym i różnym imprezom. 

 

W naszej szkole i przedszkolu kształtujemy postawy:

 • patriotyczne
 • obywatelskie
 • rodzinne
 • proekologiczne
 • zdrowotne

U nas dzieci uczą się:

 • samodzielności
 • odpowiedzialności
 • tolerancji
 • uczciwości
 • asertywności
 • kreatywności
 • norm społecznych i dyscypliny

 

Nasza szkoła i przedszkole zapewnia:

 •  wysoki poziom nauczania oraz wszechstronny rozwój dziecka
 •  nabycie umiejętności samokształcenia, korzystania z nowoczesnych źródeł informacji
 • przygotowanie do dalszych etapów edukacji
 • kształcenie umiejętności współdziałania, komunikacji i współpracy
 • zindywidualizowane podejście do ucznia i przedszkolaka
 • spokojną i bezpieczną atmosferę
 • zajęcia z rytmiki
 • zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne
 • zajęcia logopedyczne
 • wycieczki szkolne: krajoznawcze, historyczne i przyrodnicze
 • wysoko wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę pedagogiczną przygotowaną do nowoczesnego kształcenia
 • partnerską współpracę z rodzicami oraz systematyczna informację zwrotną o postępach dziecka w nauce i zachowaniu

 

Zajęcia dodatkowe:

W trosce o wszechstronny rozwój uczniów i wyrównywanie szans, nasza szkoła i przedszkole stwarza dzieciom możliwość rozwijania swoich uzdolnień i umiejętności.

W placówce dzieci mogą uczestniczyć:

 • w projektach edukacyjnych doskonalących kompetencje matematyczno-przyrodnicze, informatyczne i humanistyczne,
 •  w konkursach wiedzy i artystycznych,
 •  w zawodach sportowych,
 •  w kołach zainteresowań
 •  w zajęciach komputerowych i lekcjach języka angielskiego już od przedszkola.

WWW.ZSPGRZYMISZEW.PL © 2009  CMS           Odwiedzin: 572941

projektowanie stron www