Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

ŚWIETLICA

ŚWIETLICA


Świetlica w szkole podstawowej (...), o której mowa w art. 71b ust.1, zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniając potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.   

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 Zadaniem świetlicy szkolnej  jest wspieranie i uzupełnianie pracy szkoły w wielu aspektach. Przede wszystkim - opiekuńczym. W świetlicy szkolnej dzieci czują się bezpieczne, są  akceptowane, maja  zapewnione  warunki wspierające ich rozwój. Kolejną funkcją działania świetlicy  jest rola dydaktyczna. Dziecko  powiększa swoją wiedzę i kształtuje swoje umiejętności. Świetlica szkolna  spełnia  swoją rolę w zakresie wychowaniu dzieci. Kształci w nich odpowiedzialność, samodzielność, dbałość o dobre relacje z rówieśnikami. Potrzebne jest również oddziaływanie profilaktyczno-terapeutyczne. Chodzi o zapobieganie utrwalaniu nieprawidłowych wzorców, a jednocześnie budowanie właściwej postawy wobec dzieci z niepełnosprawnościami, chorobami somatycznymi, problemami emocjonalnymi.
Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach 7:00- 16:00. W tym czasie opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy świetlicy. Dzieci mają możliwość odrobienia zadania domowego, odpoczynku po nauce, a także biorą  udział w organizowanych przez wychowawców różnorodnych zajęciach: plastyczno-technicznych, ruchowych, sportowych, czytelniczych, umysłowych czy też komputerowych.
 


Wychowawcy świetlicy:

Grażyna Wojdak
Urszula Mory 

Bożena Grzelak

Ewa Kowalewska

Beata Sawicka

Renata Łężak

Przed wejściem do świetlicy jest umieszczona gazetka na której znajdują się m.in. informacje dotyczące dyżurów nauczycieli w świetlicy, jadłospis dla osób korzystających z żywienia oraz bieżące informacje i inne ciekawostki.
 

WWW.ZSPGRZYMISZEW.PL © 2009  CMS           Odwiedzin: 2454214

projektowanie stron www